Agnieszka Pomaska

Agnieszka Pomaska zaprasza na bezpłatne porady prawne
30 grudnia 2011 r., napisany przez

Posłanka Agnieszka Pomaska zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta Gdańska na bezpłatne porady prawne. Zgłoszenie potrzeby skorzystania z porady może nastąpić osobiście w biurze poselskim, telefonicznie, e-mailowo lub listownie. Dane teleadresowe znajdziecie Państwo w dziale „Kontakt”. Osoba chcąca skorzystać z konsultacji prawnej powinna udostępnić do wglądu dokumenty potrzebne do właściwej oceny problemu i udzielenia rzetelnej odpowiedzi.

Przypomnijmy, że porady są organizowane od października 2010 roku, a dotychczas skorzystało z nich już ponad 100 osób. Sprawy dotyczyły wielu różnych zagadnień m.in. prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych, zatrudnienia, własności, kwestii mieszkaniowych, spadkowych oraz karnych.