Agnieszka Pomaska

Agnieszka Pomaska na spotkaniu przekazania grantu przez Fundację UPS dla Domu im. J. Korczaka
12 grudnia 2011 r., napisany przez

W poniedziałek, 12 grudnia Posłanka Agnieszka Pomaska uczestniczyła w oficjalnym spotkaniu przekazania grantu przez Fundację UPS dla Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku. Wsparcie wyniosło 25000$. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup nowoczesnego samochodu, który będzie pomocny w transporcie dzieci niepełnosprawnych.

Zaproszeni goście mogli zapoznać się z wieloma przekształceniami Placówki, jakie zaszły w latach 2006- 2011 oraz poznać specjalistyczne metody działań wykorzystywane w codziennej pracy z dziećmi. Ponadto wszyscy udali się na zwiedzanie obiektu, po którym oprowadzała Pani Dyrektor Urszula Burtowicz-Kulesza. Zrobił on na przybyłych ogromne wrażenie.

Dom im. J. Korczaka jest specjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle somatycznie chorych, głęboko skrzywdzonych przez los, porzuconych przez własnych rodziców. Spełnia również zadanie integracyjne, gdyż przebywają tu także zdrowe dzieci w przypadku wieloosobowych rodzeństw. Jest jedynym tego rodzaju miejscem w Polsce, prowadzonym przez samorządowe województwo pomorskie.