Agnieszka Pomaska

Agnieszka Pomaska uczestniczką konferencji „Rozwój gospodarczy regionu Pomorza – szanse, problemy, priorytety”
15 listopada 2011 r., napisany przez

Posłanka Agnieszka Pomaska uczestniczyła w dniu 14 listopada 2011 w konferencji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, która dotyła rozwoju gospodarczego regionu. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją i zgromadziło blisko 100 osób. Na spotkanie przybyli przedsiębiorcy, politycy, przedstawiciele samorządu i świata nauki.

Przebieg konferencji uświetniło wystąpienie pani prof. dr hab. Anny Zielińskiej-GłębockiejCzłonka Rady Polityki Pieniężnej. Wystąpienie pt. „Sytuacji Polski w kontekście kryzysu w strefie Euro” stanowiło doskonały wstęp do dyskusji na tematy gospodarcze Pomorza. Następnie Pani Małgorzata Buńkozastępcy dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku przedstawiła prezentację dotyczącą sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego.

Podczas dyskusji, której moderatorem był Pan Sławomir Halbryt, Wiceprezes RIGP, omówiono szanse i zagrożenia dla regionu Pomorza. Uczestnicy wymienili konkretne działania, które należałoby podjąć, aby najlepiej wykorzystać wszystkie możliwe szanse na dynamiczny rozwój. Dyskusji zostały poddane również bariery w rozwoju gospodarczym regionu. Bariery te podzielono na wewnętrzne i zewnętrzne, uwzględniając działania, które mogłyby przeciwdziałać zagrożeniom rozwoju gospodarczego w naszym regionie.

Spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, ma być wstępem do wspólnej pracy samorządu gospodarczego, przedsiębiorców i polityków na rzecz wdrażania realnych zmian w polskim prawie oraz lobbowania na rzecz konstruktywnych zmian dla całego regionu i kraju. Wszyscy uczestnicy dostrzegli znaczącą wagę tego typu spotkań i zgodzili się na ich kontynuację.

źródło: rigp.pl