Agnieszka Pomaska

Interpelacja w sprawie skandalicznego zachowania pracowników Renomy
10 czerwca 2008 r., napisany przez

Poniżej przedstawiam interpelację jako złożyliśmy jako grupa Radnych do Prezydenta w sprawie zachowania pracowników firmy Renoma opisanego w Gazecie Wyborczej Trójmiasto.  Poruszyliśmy w niej tę konkretną sprawę oraz zadaliśmy inne pytania dotyczące współpracy Miasta z firmą Renoma. Mamy nadzieję, że sprawa ta zostanie przez wszystkie służby potraktowana bardzo poważnie i że takie zdarzenia nie będą miały więcej miejsca. Przy okazji zapraszam także do zapoznania się z Regulaminem kontroli biletów obowiązującego w środkach transportu zbiorowego w Gdańsku. Jeśli ktoś z Was spotkał się z łamaniem tego regulaminu przez osobę sprawdzającą bilety, bardzo proszę o kontakt.

 

INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z artykułem jaki ukazał się w Gazecie Wyborczej Trójmiasto w dniu 10 czerwca br. pod tytułem „Skandaliczne zachowanie kontrolerów Renomy” oraz w nawiązaniu do wcześniejszych publikacji poddających w wątpliwość właściwe zachowanie niektórych pracowników prowadzących kontrolę w pojazdach gdańskiej komunikacji miejskiej, uprzejmie proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W jaki sposób prowadzony jest nabór pracowników w firmie Renoma, która zajmuje się kontrolą biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku?
2. Jakie szkolenia przechodzą pracownicy przed podjęciem pracy polegającej na kontroli biletów?
3. Jakie kary, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Gdańsk a firmą Renoma, można nałożyć na wspomnianą firmę w przypadku niewłaściwych zachowań jej pracowników wobec pasażerów?
4. Jak wygląda tryb postępowania ze strony firmy Renoma oraz Urzędu Miasta Gdańska w sytuacji zgłoszenia przez pasażera niewłaściwego zachowania pracownika ww. firmy?
5. Jakie maksymalne konsekwencję, w przypadku potwierdzenia skandalicznych i niedopuszczalnych zachowań opisanych w artykule, mogą zostać wyciągnięte wobec firmy Renoma?
6. Ile do tej pory zostało zgłoszonych skarg na pracowników firmy Renoma w wyniku działań podejmowanych przez nich w pojazdach gdańskiej komunikacji miejskiej, ile z nich zostało uznanych za zasadne i jakie konsekwencje zostały wyciągnięte wobec firmy Renoma (i jej pracowników)?

Uprzejmie proszę o możliwie szybkie wyjaśnienie powyższych spraw oraz o bieżące informowanie o postępowaniu wobec firmy Renoma i jej pracowników w związku ze sprawą opisaną w artykule.

Z poważaniem,

Agnieszka Pomaska
Agnieszka Owczarczak
Patrycja Mlejnek-Gałęza
Piotr Skiba
Tomasz Słodkowski
Maciej Krupa
Wojciech Błaszkowski