Agnieszka Pomaska

Radio Gdańsk: 13 maja 2008 r. – „To Przyniósł Dzień” – O „setce”
17 maja 2008 r., napisany przez

[media id=13]