Agnieszka Pomaska

Agnieszka Pomaska zaprasza na bezpłatne porady prawne
15 lipca 2011 r., napisany przez

Poseł Agnieszka Pomaska zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta Gdańska na bezpłatne porady prawne. Zgłoszenie potrzeby skorzystania z porady może nastąpić osobiście w biurze poselskim, telefonicznie, e-mailowo lub listownie. Dane teleadresowe znajdziecie Państwo w dziale „Kontakt”. Osoba chcąca skorzystać z porady prawnej powinna udostępnić doradcy do wglądu dokumenty potrzebne do właściwej oceny problemu i udzielenia rzetelnej odpowiedzi.