Agnieszka Pomaska

Agnieszka Pomaska gościem na spotkaniu Koła Wrzeszcz-Strzyża PO RP
7 lipca 2011 r., napisany przez

W dniu 6 lipca Poseł Agnieszka Pomaska była gościem na spotkaniu Koła Wrzeszcz-Strzyża PO RP.

Wstępem do dalszej dyskusji było omówienie aktualnej sytuacji w Sejmie oraz przedstawienie ogólnego zarysu nadchodzącej kampanii w związku z październikowymi wyborami parlamentarnymi. Uczestników spotkania szczególnie interesował jej nowy wymiar, ponieważ tym razem wszelkie spoty telewizyjne i billboardy będą zakazane. Nie zabrakło rozważań odnośnie ewentualnych możliwości koalicyjnych w przypadku, gdyby żadna z partii nie uzyskała bezwzględnej większości. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniu jednodniowych wyborów, gdyż można było usłyszeć z sali różne opinie względem tego rozwiązania. Pani Poseł została również poproszona o komentarz odnośnie pomysłu prezydentów niektórych miast, zakładającej powołanie ponadpartyjnej inicjatywy politycznej i wystawienie swoich kandydatów do Senatu. Przy okazji tej sprawy, poruszony został temat wprowadzonych stosunkowo niedawno, jednomandatowych okręgów wyborczych do izby wyższej naszego parlamentu. Dyskusję zakończyła kwestia ustawy o fundacjach politycznych, jej głównych założeniach oraz przewidywanym terminie wdrożenia.