Agnieszka Pomaska

Zakres działania i konstrukcja prawna Think Tanków – debata na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
23 marca 2011 r., napisany przez

Dziś (23 marca) o godzinie 11:15 na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się debata poświęcona zagadnieniom roli
i znaczenia think tanków we współczesnych systemach politycznych, prawnych warunków rozwoju sektora think tanków oraz ich konstrukcji prawnej
. W debacie udział wzięli: Poseł na Sejm RP Agnieszka Pomaska, autorka projektu ustawy o fundacjach politycznychdr Wojciech Ziętara (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr Piotr Uziębło (Uniwersytet Gdański) i mgr Jakub H. Szlachetko (Uniwersytet Gdański).

Paneliści debatowali nad zakresem działania think tanków, a także nad sensem tworzenia podstawy prawnej regulującej ich prace i sposób finansowania.

Spotkanie cieszące się ogromnym zainteresowaniem zakończone zostało pytaniami ze strony studentów, kierowanymi głównie do Poseł Agnieszki Pomaskiej.

Źródło: www.gdansk.platforma.org