Agnieszka Pomaska

2 maja. Święto Flagi oraz Światowy Dzień Polonii
2 maja 2020 r., napisany przez

2 maja, choć nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, jest też dniem, w trakcie którego obchodzimy kilka wartych uwagi świąt.

Dzień Flagi RP to święto obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Zostało ustanowione na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Wybór dnia nie był przypadkowy – pomysłodawcom projektu chodziło o to, aby Święto Flagi obchodzono w czasie, kiedy Polacy rozmyślają o swoim państwie i postawach patriotycznych. Za ciekawostkę można uznać fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zatknęli flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie, kiedy zdobywali stolicę III Rzeszy.

Z Dniem Flagi Rzeczpospolitej koresponduje inne święto, obchodzone tego samego dnia – Światowy Dzień Polonii. To święto obchodzimy od 2002 roku z inicjatywy Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. W ustawie z dnia 20 marca 2002 roku czytamy, że święto to zostało ustanowione „w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach”.