Agnieszka Pomaska

16 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak zmieniały się granice Wspólnoty?
1 maja 2020 r., napisany przez

1 maja 2004 roku, na mocy Traktatu akcesyjnego, podpisanego rok wcześniej w Atenach, Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.

16 lat temu znacząco zmieniły się granice UE – wraz z nami pełnoprawnymi członkami Unii zostało wówczas dziewięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe rozszerzenie w historii wspólnoty. Od tego czasu do UE wstąpiły jeszcze trzy kraje: Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. W 2016 roku Wielka Brytania, jako pierwszy z krajów unijnych, zadecydowała o opuszczeniu UE.

Zobacz jak zmieniały się granice Unii Europejskiej