Agnieszka Pomaska

LISTY POPARCIA DLA KANDYDATKI NA PREZYDENTA RP!
2 marca 2020 r., napisany przez

W związku z zarządzeniem  przez Marszałek Sejmu RP wyborów na Prezydenta RP na dzień 10 maja 2020 r. zamieszczamy
Instrukcję zbierania podpisów poparcia dla kandydatki na Prezydenta RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
oraz wzór karty poparcia i informację RODO z prośbą o Państwa wsparcie w akcji zbierania podpisów poparcia!

Wypełnione karty z podpisami można składać w Biurze Poselskim Agnieszki Pomaskiej na IV piętrze CH Manhattan od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-17.00. Istnieje również możliwość odbioru list z podpisami przez pracownika biura we wskazanym miejscu po uprzednim kontakcie telefonicznym z numerem 574-152-793.