Agnieszka Pomaska

Radiowa „Trójka”: Finansowa rewolucja w partiach politycznych
10 stycznia 2011 r., napisany przez

Agnieszka Pomaska (PO): Ustawa o fundacjach partyjnych zrównuje szanse wszystkich partii w Polsce. Popiera ją także opozycja, tylko PiS odmówiło pracy nad założeniami tej ustawy.

Projekt ustawy o fundacjach politycznych przygotowany przez PO czeka w Sejmie na rozpatrzenie.

W obecnej ustawie o finansowaniu partii mamy zapis o tak zwanym funduszu eksperckim, z którego pieniądze mają być przeznaczane na ekspertyzy i doradztwo partyjne. Niestety fundusze nie mają osobowości prawnej, wszystkie pieniądze muszą przechodzić przez konto partii, a to bardzo utrudnia wydawanie środków i współpracę z podobnymi organizacjami w Europie – powiedziała Agnieszka Pomaska (PO) tłumacząc, dlaczego taka ustawa jest potrzebna.

Zdaniem posłanki Polska powinna wzorować się na przykładzie i doświadczeniu innych krajów europejskich, w których takie instytucje, wspomagające działalność partyjną, istnieją.

Multimedia

[media id=129 width=500 height=375]