Agnieszka Pomaska

Zaprezentowaliśmy Program Polityki Zagranicznej #SilnaPolska !
4 lipca 2019 r., napisany przez

Platforma Obywatelska jako największa partia opozycyjna czuje wielką odpowiedzialność za przyszłość Polski, dlatego przedstawiła ambitny program polityki zagranicznej. Jego założenia zaprezentowali dziś w Sejmie: przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, wiceprzewodniczący partii Tomasz Siemoniak, a także: Agnieszka Pomaska, Rafał Trzaskowski, Marcin Bosacki oraz Paweł Zalewski.

Polska polityka zagraniczna musi służyć realizacji interesów narodowych, wspierać wzrost zamożności i bezpieczeństwa Polaków oraz umacniać pozycję międzynarodową naszego państwa. Nadrzędnym celem naszego programu zagranicznego jest trwałe zakotwiczenie silnej, zamożnej i wpływowej Polski w przestrzeni cywilizacyjnej i politycznej Zachodu. Polska ma potencjał i powinna współdecydować o kierunkach rozwoju tej wspólnoty. Tylko w jej ramach będzie można skutecznie zapewnić Polakom bezpieczeństwo i dobrobyt.

Politycy PO mają świadomość, że wyzwania stojące przed polską polityką zagraniczną nie mogą ograniczać się do haseł, dlatego program jest kompleksowy – odpowiada na dzisiejsze wyzwania gospodarcze, cywilizacyjne i obronne. 

Program jest dostępny do pobrania tutaj. Wszelkie uwagi dotyczące  programu można przesyłać na adres mailowy: Twojprogram@platforma.org