Agnieszka Pomaska

Nie czy, a kiedy? – A. Pomaska o systemie kaucyjnym w Polsce
17 maja 2019 r., napisany przez

16 maja odbyło się kolejne posiedzenie parlamentarnego zespołu Zerwij z plastikiem. Posłowie wchodzący w jego skład tym razem skupili się na problematyce związanej z wdrażaniem systemu kaucyjnego dla opakowań plastikowych i szklanych.

W Polsce recykling wciąż pozostaje na bardzo niskim poziomie, ilość produkowanych opakowań plastikowych jak na razie wzrasta rokrocznie. Istnieją różne możliwości walki z tym palącym dziś problemem, w tym koncepcje całkowitego wycofania plastiku z powszechnego użycia lub wprowadzenie tak zwanego systemu kaucyjnego.

System kaucyjny to jedna z wielu koncepcji walki z plastikiem. Niestety w samej Europie system ten funkcjonuje dotychczas jedynie w 10 państwach. W ramach jego założeń przetwarza się możliwie dużą ilość opakowań w celu wprowadzenia ich do ponownego przetworzenia. W niektórych krajach przetwarza się aż do 90% opakowań. System kaucyjny przeważnie obejmuje produkty plastikowe, szklane oraz puszki aluminiowe.

fot. www.pixabay.com