Agnieszka Pomaska

Foyer w siedzibie Komitetu Regionów im. Pawła Adamowicza
10 kwietnia 2019 r., napisany przez

Dziś w Brukseli Foyer w siedzibie Komitetu Regionów nazwane zostało imieniem Pawła Adamowicza.

W uroczystości wzięła udział małżonka zamordowanego prezydenta Magdalena Adamowicz, dzieci, brat i Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Wydarzenie to zbiegło się z debatą, która odbywała się dziś w podczas posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasbourgu na temat mowy nienawiści, w której udział wzięła wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska.