Agnieszka Pomaska

Podsumowanie kadencji w Radzie Miasta Gdańska 2006-2009
17 listopada 2010 r., napisany przez

Podsumowanie kadencji 2006-2009

Agnieszka Pomaska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska, Przewodnicząca Komisji Turystyki i Promocji Miasta

W 2006 roku dzięki wsparciu Gdańszczan i zdobyciu 3410 głosów, ponownie zostałam Radną Miasta Gdańska. Ze względu na swoje doświadczenie samorządowe wybrano mnie także Wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Byłam także inicjatorem powstania Komisji Turystyki i Promocji Miasta i pełniłam funkcję Przewodniczącej tej komisji.

Znaczną część swojej pracy przeznaczałam także na rozwój transportu publicznego, nie tylko w Gdańsku ale w całej aglomeracji Trójmiejskiej. Oprócz tego było wiele mniejszych, ale także bardzo ważnych inwestycji, które wspierałam. Przykładowe, konkretne sprawy, o które walczyłam, przedstawiam poniżej.

W 2007 roku kandydowałam do Sejmu RP. Mimo zdobycia prawie 9500 głosów nie zdobyłam mandatu posła. Szansę pracy w Sejmie otrzymałam jednak w czerwcu 2009 roku, kiedy objęłam mandat po Jarosławie Wałęsie, który został posłem do Parlamentu Europejskiego. 24 czerwca 2009 roku zostałam zaprzysiężona na Posła RP.

Mimo, że obecnie z racji sprawowanej funkcji nie kandyduję do Rady Miasta Gdańska, nadal interesuję się tym co dzieje się w Gdańsku. Dlatego aktywnie wspieram kandydatów do Rady Miasta. Wiem, że będą godnie reprezentować Gdańszczan i na co dzień interesować się ich sprawami, a wskazane problemy możliwie skutecznie rozwiązywać.

Aktywność w Radzie Miasta Gdańska w latach 2002-2009

Transport Publiczny

Edukacja:

Turystyka i promocja Gdańska:

Bezpieczeństwo:

Współpraca zagraniczna

  • Członek Komisji Turystyki Związku Miasta Bałtyckich (Union of the Baltic Cities)
  • Reprezentowanie Rady Miasta Gdańska w spotkaniach delegacji zagranicznych

Porządkujemy Gdańsk

Więcej w archiwalnych wiadomościach na mojej stronie.