Agnieszka Pomaska

Politechnika Gdańska rozpoczęła nowy rok akademicki
6 października 2017 r., napisany przez

Rok akademicki 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej uważam za otwarty! – ogłosił rektor PG prof. Jacek Namieśnik podczas centralnej uroczystości inauguracyjnej, w której uczestniczył Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, jak również posłowie i senatorowie RP (m.in. Posłanka Agnieszka Pomaska – przyp. red.), przedstawiciele placówek dyplomatycznych i kościelnych, reprezentanci trójmiejskich władz samorządowych, świata nauki, biznesu i kultury oraz pracownicy, doktoranci i studenci naszej Uczelni.

Uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2017/2018 rozpoczęło się 6 października o godzinie 10.15 w Auli w Gmachu Głównym PG. Zebranych powitał prof. Jacek Namieśnik. W swoim przemówieniu rektor przekonywał, że reforma szkolnictwa wyższego jest szansą na rozwój Uczelni.

Czytaj więcej

źródło: pg.edu.pl

fot.: pg.edu.pl