Agnieszka Pomaska

Posłowie PiS przeciw rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie Turcji
25 kwietnia 2017 r., napisany przez

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) Posłowie PiS zagłosowali przeciw rezolucji w sprawie Turcji.

Rezolucja wzywa między innymi do zniesienia stanu wyjątkowego i przywrócenia demokratycznych instytucji. Członkowie Zgromadzenia zaapelowali też do władz Turcji o uwolnienie więzionych obrońców praw człowieka oraz ponad 150 dziennikarzy zwracając uwagę, iż represje, masowe aresztowania, prześladowania opozycji, ograniczenie wolności mediów oraz groźby wprowadzenia kary śmierci są zdecydowanie sprzeczne z europejskimi standardami.

Czytaj treść rezolucji

Zobacz wyniki głosowania

Obejrzyj materiał z komentarzem Poseł Agnieszki Pomaskiej