Agnieszka Pomaska

O wartościach europejskich we Wrocławiu
1 kwietnia 2017 r., napisany przez

W sobotę, 1 kwietnia we Wrocławia Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji ds. UE Agnieszka Pomaska uczestniczyła w spotkaniu polsko – niemieckiej grupy eksperckiej „Kwiryci”.

W panelu poświęconym wartościom europejskim wzięli także udział dominikanin O.Maciej Zięba, opozycjonista z Wrocławia i przewodniczący gminy żydowskiej Aleksander Gleichgewicht, niemiecki literat i wschodnioniemiecki opozycjonista Lutz Rathenow, a rozmowę prowadziła Maria Albers.

Quirites w starożytnym Rzymie byli pełnoprawnymi obywatelami, którzy mieli prawo zabierać głos w ważnych dla państwa sprawach. Podobnie grupa kwirytów, która na zaproszenie Fundacji Konrada Adenauera zbiera się dwa razy do roku, debatuje nad ważnymi, aktualnymi wyzwaniami społecznymi i politycznymi. Grupę tworzą młodzi i średniego pokolenia eksperci, naukowcy, dziennikarze, przedstawiciele instytucji państwowych oraz NGOsów, którzy posiadają już pewne doświadczenie w pracy w środowisku polsko-niemieckim.