Agnieszka Pomaska

34. posiedzenie Sejmu – środa
25 stycznia 2017 r., napisany przez

Pozbawienie sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynu zabronionego oraz badanie projektów ustaw pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, nad którymi posłowie pracowali podczas dzisiejszych obrad.

Sejm w drugim czytaniu rozpatrzył poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci (pierwotny druk 1001). Projekt wniesiony przez grupę posłów klubu parlamentarnego Nowoczesna zakłada uczczenie pamięci Bolesława Leśmiana – wybitnego polskiego poety, prozaika, dramaturga i krytyka literackiego w 140. rocznicę jego urodzin i 80. rocznicę śmierci. Jak podkreśla się w projekcie – jego twórczość stanowi jedno z najoryginalniejszych zjawisk artystycznych polskiej literatury XX wieku.  Posłowie pragną wyrazić tym samym uznanie wobec jego dorobku twórczego i niekwestionowanego wpływu na literaturę narodową. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawił poseł Krzysztof Mieszkowski. Posłowie zagłosują nad projektem uchwały w bloku głosowań.

Czytaj więcej

źródło: sejm.gov.pl