Agnieszka Pomaska

Mija rok VIII kadencji Sejmu RP
14 listopada 2016 r., napisany przez

Za nami pierwszy rok zainaugurowanej 12 listopada 2015 r. VIII kadencji Sejmu, którego pracami kieruje marszałek Marek Kuchciński. W tym okresie odbyło się 29 posiedzeń plenarnych, trwających łącznie 78 dni. Izba uchwaliła 189 ustaw i podjęła 145 uchwał. W sumie podczas wszystkich posiedzeń posłowie wzięli udział w 2 099 głosowaniach.

Liczba projektów ustaw oraz uchwał wniesionych w VIII kadencji do Sejmu, którym nadano numer druku, wynosi odpowiednio 338 i 108. Autorami 168 projektów ustaw były grupy posłów, w 129 przypadkach swoje propozycje legislacyjne wniosła Rada Ministrów. 11 projektów to inicjatywy Senatu, 7 – komisji sejmowych, 16 – grupy co najmniej 100 tys. obywateli oraz 7  – prezydenta.

Posłowie pracowali również m.in. w komisjach sejmowych – odbyło się prawie 1,4 tys. posiedzeń komisji (stałych – 1 356, nadzwyczajnych – 29 i śledczych – 7). Obradowały także podkomisje, które zebrały się łącznie na 309 posiedzeniach.

Podczas posiedzeń Sejmu na mównicy sejmowej posłowie zabierali głos prawie 13 tys. razy. Wygłosili także pół tysiąca oświadczeń poselskich.

Dotychczas w VIII kadencji posłowie wnieśli 7 727 interpelacji do strony rządowej – najwięcej do: ministra zdrowia (1 047), ministra infrastruktury i budownictwa (1 109) oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej (564). Wpłynęły też 1 243 zapytania poselskie. W pierwszym roku VIII kadencji na wniosek klubów lub grup posłów, na forum Sejmu rząd zaprezentował 25 informacji bieżących. Najwięcej informacji przedstawili: Prezes Rady Ministrów (7), minister zdrowia (4) oraz minister edukacji narodowej i minister rolnictwa i rozwoju wsi (po 3).

Czytaj więcej

źródło: sejm.gov.pl