Agnieszka Pomaska

Wystąpienia Poseł Pomaskiej podczas drugiego dnia 26. posiedzenia Sejmu
22 września 2016 r., napisany przez

Obywatelskie projekty dotyczące aborcji i poselska propozycja zmian w zakresie in vitro były punktami porządku obrad drugiego dnia 26. posiedzenia Sejmu, które budziły najwięcej emocji.

Podczas debat sejmowych nad oboma projektami głos zabierała Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji ds. UE Agnieszka Pomaska.

Opinia ws. projektu zaostrzającego ustawę o aborcji

Pytanie do wnioskodawców ws dostępu do in vitro