Agnieszka Pomaska

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o sporcie w zakresie zwalczania dopingu
11 sierpnia 2016 r., napisany przez

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o sporcie. Ma ona m.in. na celu ukształtowanie krajowych rozwiązań w zakresie stanowienia i realizacji reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie w sposób zgodny z zasadami Światowego Kodeksu Antydopingowego.

Zgodnie z nowymi przepisami polskie związki sportowe nie będą ustanawiały tych reguł, lecz będą miały obowiązek uznawania i stosowania zasad ustanawianych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie zgodnie z Międzynarodową konwencją o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzoną w Paryżu 19 października 2005 r. Ponadto nowelizacja m.in. aktualizuje definicję dopingu w sporcie zgodnie z najbardziej aktualną – zawartą w Światowym Kodeksie Antydopingowym, który wyznacza międzynarodowe standardy w tym zakresie.

Sejm uchwalił ustawę 7 lipca 2016 r. 29 lipca 2016 r. ustawę podpisał prezydent.

Zobacz treść nowelizacji

źródło: sejm.gov.pl