Agnieszka Pomaska

Słowacja obejmuje dziś Prezydencje w Radzie Unii Europejskiej
1 lipca 2016 r., napisany przez

1 lipca, Słowacja przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Będzie ona trwała sześć miesięcy do 31 grudnia br. Rada UE jest instytucją reprezentującej każde z państw członkowskich w procesie prawotwórczym. Współpraca PE i prezydencji jest zawsze bardzo bliska. Dlaczego? Jak to wygląda? Dowiedz się za pomocą krótkiego przewodnika.

Prezydencja Rady Unii Europejskiej, w której zasiadają krajowi ministrowie, jest sprawowana przez jeden z 28 krajów członkowskich, przez sześć miesięcy. Kraj, trzymający unijny ster w Radzie, przewodniczy spotkaniom, wypracowuje porozumienia pomiędzy członkami Unii oraz prowadzi negocjacje pomiędzy instytucjami w sprawie proponowanych projektów prawnych. Harmonogram rotacji prezydencji znajdziesz tutaj.

Na sesjach plenarnych i posiedzeniach komisji

Dwukrotnie w ciągu roku, przedstawiciele kraju przejmującego prezydencję pojawiają się podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, by przedstawić priorytety na nadchodzące sześć miesięcy. Od 2 lipca 2016 r. Słowacja rozpocznie realizację swojego programu prezydencji, a opiera się on na czterech priorytetach: silnej gospodarczo Europy, nowoczesnego i jednolitego rynku, zrównoważonej polityce migracyjnej i azylowej oraz globalnego zaangażowania Europy.

źródło: eu2016.sk