Agnieszka Pomaska

Konkurs na esej – wyniki
30 kwietnia 2016 r., napisany przez

W konkursie na esej „Co nas czeka: zmierzch czy renesans liberalnej demokracji?” wzięło udział ponad 100 osób.

Jury w składzie: Jarosław Wałęsa (przewodniczący), prof. Bogdan Góralczyk, prof. Radosław Markowski, Agnieszka Pomaska oraz prof. Krystyna Skarżyńska wybrało trzy prace wyróżniające się wysokim poziomem merytorycznym, literacko-językowym oraz spójnością.

Pierwsze miejsce zajął Adam Dorywalski. Emil Kwidziński drugie, zaś Krzysztof Kruk trzecie.

Autor najlepszego eseju Adam Dorywalski odbędzie płatny, trzymiesięczny staż w brukselskim biurze Jarosława Wałęsy. Emil Kwidziński oraz Krzysztof Kruk otrzymają nagrody rzeczowe.

Zwycięzcom gratulujemy! Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za przesłanie prac, zaangażowanie i inspirujące spostrzeżenia. Najlepsze eseje zostaną w najbliższym czasie opublikowane na stronach Instytutu Obywatelskiego.

źródło: instytutobywatelski.pl

fot. instytutobywatelski.pl