Agnieszka Pomaska

20 czerwca. Zagłosuj!
18 czerwca 2010 r., napisany przez

Rodacy, Polacy, Wyborcy w kraju i poza granicami Polski!
Proszę o Wasz głos! Proszę o Wasz głos już w pierwszej turze wyborów. Proszę o Wasze poparcie dla programu budującego zgodę, dla programu zaufania pomiędzy ludźmi i instytucjami państwa.

Proszę wahających się, proszę niezdecydowanych, proszę wszystkich, także tych dla których nie jestem doskonałym kandydatem – zaufajcie mi! Zaufajcie, że zrobię wszystko, aby najlepiej wypełnić obowiązek strażnika ładu konstytucyjnego i gwaranta polskiej racji stanu.

Zrobię wszystko, aby inicjować i mocno wspierać modernizację Polski. Zaufajcie mi nie tylko na podstawie słów, ale i całego mojego życia. Zaufajcie już teraz w pierwszej turze. Oszczędzone na organizowaniu II tury wyborów pieniądze przydadzą się Polsce.

Bronisław Komorowski

Źródło: www.bronislawkomorowski.pl