Agnieszka Pomaska

Drugie posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej
25 listopada 2015 r., napisany przez

W środę, 25 listopada, o godzinie 11.00 rozpoczęło się w Sejmie drugie posiedzenie Komisji ds. UE.

Zgodnie z porządkiem obrad Komisja SUE rozpatrywała kilka dokumentów, m.in.  Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności oraz Sprawozdanie roczne za rok 2014 na temat stosunków między Komisją Europejską a parlamentami narodowym. W/w dokumenty wraz z Sekretarzem stanu w MSZ Konradem Szymańskim referowała Wiceprzewodnicząca Komisji Agnieszka Pomaska.

Retransmisja obrad

źródło: sejm.gov.pl