Agnieszka Pomaska

Jubileusz 40-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku
5 listopada 2015 r., napisany przez

W czwartek 5 listopada w Europejskim Centrum Solidarności (w sali audytoryjnej na parterze) odbyła się konferencja z okazji 40-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku.

Konferencja odbyła się pod hasłem „Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości”, a udział w niej wzięli m.in. zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk, obecni i emerytowani pracownicy placówki oraz młodzież i zaproszeni goście, a wśród nich Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. UE Agnieszka Pomaska. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Gdańsku pt. „Jesteśmy w Gdańsku”.

O Poradni
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdańsku sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w placówkach na terenie dzielnic Śródmieście, Chełm, Orunia, Ujeścisko-Łostowice. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży, jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca zespołu ze szkołami i przedszkolami pozwala na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności – zarówno szkolnych, jak i rodzinnych.

źródło: gdansk.pl