Agnieszka Pomaska

Spotkanie Grupy Roboczej COSAC
29 października 2015 r., napisany przez

W dniach 29-30 października, Posłanka Agnieszka Pomaska uczestniczy w spotkaniu Grupy Roboczej Konferencji Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Luksemburgu. Spotkanie jest organizowane w ramach parlamentarnego wymiaru prezydencji w Radzie UE, która rozpoczęła się 1 lipca 2015 roku.

Spotkanie COSAC zostanie poświęcone omówieniu procedur „zielonej kartki” oraz „żółtej kartki” stosowanych we współpracy parlamentów narodowych państw członkowskich UE.

Program i więcej informacji o konferencji COSAC znajdziecie Państwo na stronie www.cosac.eu