Agnieszka Pomaska

Konferencja „Bałtyk 2015”
15 października 2015 r., napisany przez

W dniach 14-16 października pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA, w siedzibie Instytutu Oceanologii odbywa się krajowa konferencja naukowa pt.: Stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego „BAŁTYK 2015”.

Głównym celem konferencji jest kompleksowe omówienie i podsumowanie stanu, trendów zmian i różnego typu zagrożeń środowiska Morza Bałtyckiego oraz prezentacja nowoczesnych technik i metod wykorzystywanych do jego monitorowania. Planowane, wyłącznie zaproszone referaty wybitnych przedstawicieli różnych kierunków badań środowiska Bałtyku będą okazją do wymiany myśli i informacji naukowych a przede wszystkim przekażą syntetyczne informacje o stanie i potrzebach Bałtyku, niezbędne szerokiemu gronu osób odpowiedzialnych z urzędu za różne formy wykorzystania i ochrony tego morza.

W drugim dniu konferencji udział wzięła Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. UE i zwolenniczka zlokalizowania siedziby POLSA w Gdańsku – Agnieszka Pomaska.