Agnieszka Pomaska

Zgromadzenie Posłów i Senatorów
10 kwietnia 2010 r., napisany przez

Zgromadzenie Posłów i Senatorów poświęcone uczczeniu pamięci ofiar katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem odbędzie się w Sali Posiedzeń Sejmu w dniu 13
kwietnia 2010 r.

Początek Zgromadzenia o godz. 14.00.