Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. UE z Ambasadorem Luksemburga
28 lipca 2015 r., napisany przez

W ubiegłym tygodniu Agnieszka Pomaska prowadziła posiedzenie Komisji ds.UE podczas którego Ambasador Luksemburga zaprezentował priorytety prezydencji luksemburskiej.

Podsumowali też wypełnienie tej roli przez Łotwę, która sprawowała prezydencję w pierwszej połowie 2015 roku. Prezydencja Luksemburga zakończy się 31 grudnia, a w pierwszej połowie 2016 będzie sprawowana przez Holandię.