Agnieszka Pomaska

Spotkanie z Klubem Seniora „Motława”
2 lipca 2015 r., napisany przez

Dnia 2 lipca br. w gdańskim Instytucie Kultury Miejskiej Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. UE Agnieszka Pomaska spotkała się z członkami Klubu Seniora „Motława”.

Rozmowa dotyczyła przede wszystkim kwestii polityki senioralnej, zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym. Seniorzy zwracali uwagę na potrzebę zagospodarowania ich energii i pasji, a także deklarowali gotowość włączenia się w inicjatywę powołania Rady Seniorów w Gdańsku.

Agnieszka Pomaska przedstawiła natomiast programy realizowane w ramach założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, m.in. program Senior Wigor.