Agnieszka Pomaska

1 lipca Dniem Sejmu Polskiego
1 lipca 2015 r., napisany przez

Dziś po raz pierwszy obchodzimy Dzień Sejmu Polskiego. Uchwałę w sprawie ustanowienia tego święta podjęli przez aklamację posłowie w zeszłym miesiącu. W ten sposób Izba upamiętniła zawarcie 1 lipca 1569 r. na Sejmie w Lublinie unii realnej między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim.

W uchwale z 12 czerwca 2015 r. Sejm podkreślił, że unia lubelska „nadawała relacjom polsko-litewskim nowy, doskonalszy kształt i zapoczątkowała okres potęgi i chwały Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. – Sejm, złożony z Senatu i Izby Poselskiej, wzmocniony przez przedstawicieli Litwy, przez długie lata stanowił centrum decyzyjne rozległego państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu godnej reprezentacji obu narodów – czytamy w uchwale.

W dokumencie posłowie wyrazili także uznanie dla historycznych dokonań i świetnej tradycji parlamentaryzmu doby złotego wieku.

Tekst uchwały można znaleźć pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20150000551.

źródło: sejm.gov.pl