Agnieszka Pomaska

Konferencja Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Rydze
31 maja 2015 r., napisany przez

W dniach 31 maja-2 czerwca, posłanka Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w konferencji Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Rydze. Spotkanie jest organizowane w ramach parlamentarnego wymiaru prezydencji Łotwy w Radzie UE, która rozpoczęła się 1 stycznia 2015 roku.

Spotkanie COSAC zostanie poświęcone omówieniu priorytetów łotewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przyszłości działań Komisji Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego i jego wyzwań.

Program i więcej informacji o konferencji COSAC znajdziecie Państwo na stronie www.cosac.eu