Agnieszka Pomaska

W Superstacji o przyjęciu przez Sejm uchwały o uczczeniu 100. rocznicy Dnia Kobiet
8 marca 2010 r., napisany przez

Zaskoczyło mnie, że o kobietach w taki sposób chce się mówić, akurat z okazji 8 marca. Mam nadzieję, że w Dniu Mężczyzny podobną uchwałę – z trochę większym sensem – również przyjmiemy – skomentowała Agnieszka Pomaska przyjęcie przez Sejm uchwały o uczczeniu 100. rocznicy Dnia Kobiet – (Kobiety w uchwale sejmowej) zostały sprowadzone do roli poszkodowanych a wydaje się, że akurat że kobiety w parlamencie świetnie sobie radzą.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie uczczenia 100. rocznicy ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet

W 100. rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje kobietom wyrazy szacunku.

Z uznaniem myślimy o ich codziennym trudzie. Pamiętamy, że to kobiety wychowujące dzieci, na co dzień niedostrzegane i niedoceniane, przekazują młodym pokoleniom wartości i uwrażliwiają je na piękno.

Rozpoczęta przed stuleciem walka i równouprawnienie trwa nadal. Także dzisiaj nie wszędzie i nie wszystkie kobiety mogą w pełni realizować swoje prawa. Wciąż postulatem pozostaje równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn. Ponadto znaczna część kobiet na świecie jest pozbawiona dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. Co roku na świecie liczba kobiet – śmiertelnych ofiar przemocy w rodzinie jest większa niż liczba ofiar konfliktów zbrojnych. Dyskryminacja ze względu na płeć, to według ONZ jeden z największych powodów ubóstwa na świecie. Udział kobiet we władzy ciągle nie odpowiada ich potencjałowi i kompetencjom.

Uznając za słuszne słowa Deklaracji Wiedeńskiej, że „Prawa kobiet i dziewcząt są niepodważalną i nierozdzielną częścią powszechnych praw człowieka”, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza wolę ich umacniania i rozwijania.

Multimedia

[media id=51 width=500 height=375]