Agnieszka Pomaska

Spotkanie Przewodniczących Komisji do Spraw Unijnych państw Litwy, Łotwy, Estonii i Polski
14 maja 2015 r., napisany przez

W dniach 13-14 maja br. odbywa się w Warszawie spotkanie Przewodniczących Komisji do Spraw Unijnych państw Litwy, Łotwy, Estonii i Polski, zwane również Spotkaniem Bałtów. Jednym z przedstawicieli polskiej delegacji jest Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska.

Podczas dwóch sesji roboczych delegaci Riigikogu Republiki Estonii, Seimasu Republiki Litwy, Saeimy Republiki Łotwy oraz Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozmawiać będą m.in. o sytuacji na Ukrainie i wynikających z niej relacjach na liniach UE-Ukraina oraz Ukraina-Rosja, o bezpieczeństwie energetycznym w nadbałtyckim regionie Unii Europejskiej jak również o umowie handlowej TTIP (UE-USA).

Po oficjalnych obradach przedstawiciele delegacji odwiedzą wspólnie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

źródło: Biuro Spraw Międzynarodowych, Kancelaria Sejmu