Agnieszka Pomaska

Spotkanie komisji ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego
25 lutego 2010 r., napisany przez

W poniedziałek 22 lutego i we wtorek 23 lutego Agnieszka Pomaska brała udział w wspólnym posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej Niemieckiego Bundestagu, Sejmu i Senatu RP oraz francuskiego Assemblee nationale, które odbyło się w Berlinie.

Zaplanowane panele dyskusyjne skupiły się przede wszystkim na zmianach w strukturach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które weszły wraz z Traktatem Lizbońskim. Pierwszego dzień zaczął się od debaty nad rolą parlamentów narodowych w kontekście modyfikacji wprowadzonych 1 grudnia 2009 roku, kolejnym punktem w programie była kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej oraz zagadnienia związane z Europejską Polityką Sąsiedztwa. W tym miejscu delegacja z Polski przybliżyła perspektywy programu Partnerstwa Wschodniego.

Następnego dnia uczestnicy posiedzenia dyskutowali na temat strategiach zwalczania kryzysu finansowego i ekonomicznego w 2010 roku oraz sposobach wychodzenia i przezwyciężania skutków kryzysu w kolejnych latach. Ostatnią cześć programu poświęcono na omówienie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.