Agnieszka Pomaska

„MALUCH 2015”: 148 gmin z dofinansowaniem na utrzymanie żłobków
30 marca 2015 r., napisany przez

Rządowe wsparcie otrzyma 148 gmin na utrzymanie 7720 miejsc opieki. Prezentujemy wyniki konkursu, skierowanego do gmin w ramach rządowego programu „MALUCH 2015”. W praktyce to dofinansowanie dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Rozstrzygnięto moduł 2. konkursu skierowany do gmin. Chodzi o dofinansowanie utrzymania miejsc opieki dla dzieci do lat 3, utworzonych w ramach programu „MALUCH” do końca 2014 roku. W sumie resort pracy przeznaczył na ten cel 30 mln zł.

Najwięcej, bo prawie 28 mln zł, to wsparcie na utrzymanie miejsc w żłobkach. Pozostała kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Wyniki konkursu MALUCH – edycja 2015 moduł 2

Rządowy program „Maluch 2015”

W 2015 roku program realizowany jest w ramach jednej edycji, ale podzielonej na 4 moduły:

  • Pierwszy skierowany jest do gmin. Środki będą przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi.
  • Drugi skierowany również do gmin. Dofinansowani trafi na utrzymanie już istniejących miejsc opieki.
  • Trzeci adresowany jest do przedsiębiorców i organizacji. Środki będą wykorzystane na utrzymanie istniejących miejsc opieki.
  • Czwarty, nowy moduł, skierowany jest do uczelni. Dofinansowanie obejmie tworzenie nowych miejsc opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki nad dziećmi.

Większe dofinansowanie

Na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w 2015 roku 151 mln zł, czyli 50 mln zł więcej niż rok wcześniej.

„Maluch” przynosi efekty

Od uruchomienia rządowego programu „MALUCH” liczba instytucji opieki nad dziećmi wzrosła czterokrotnie. W 2011 roku było 571 żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych, na koniec 2014 roku już 2488.

źródło: premier.gov.pl