Agnieszka Pomaska

Inauguracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
12 marca 2015 r., napisany przez

W dniu 12 marca, Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczyła w konferencji przedstawiającej założenia rozwoju województwa pomorskiego w kontekście realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz systemu wdrażania funduszy europejskich w Polsce w nowej perspektywie finansowej.

RPO WP na lata 2014-2020 to program inwestycyjny, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystywania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, ochrony zdrowia, energii i środowiska.

RP WP 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Spoóecznego (EFS). Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 1,86 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR z EFRR i 524,6 mln EUR z EFS.

Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mld EUR wyższa od Programu na lata 2007-2013, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, będącym w dyspozycji władz regionalnych.

fot/źródło: pomorskiewunii.pl