Agnieszka Pomaska

Dialog międzypartyjny w Środkowej Europie
25 stycznia 2010 r., napisany przez

W dniach 22-24.01.2010 Agnieszka Pomaska uczestniczyła w konferencji „Dialog międzypartyjny w Środkowej Europie”, która odbyła się w czeskiej Pradze. Pani Poseł wzięła udział w dyskusji na temat aktualnej sytuacji politycznej partii związanych z Europejską Partią Ludową. Inne tematy, które były poruszane przez uczestników to perspektywy dla przyszłej współpracy partyjnej i wyzwania stojące przed europejską polityką, w tym te wynikające ze skutków kryzysu ekonomicznego. Wiedzą o ostatnim zagadnieniu podzieliła się z zebranymi prof. Danuta Hubner.

Wśród pozostałych uczestników konferencji znaleźli się między innymi członkowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele parlamentów narodowych Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski oraz reprezentanci biur lokalnych organizatora konferencji, Fundacji Konrada Adenauera.