Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. UE i SZA z Ambasadorami Włoch i Łotwy
14 stycznia 2015 r., napisany przez

W dniu 14 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji ds. UE i Spraw Zagranicznych, któremu przewodniczyła posłanka Agnieszka Pomaska.

Posiedzenie odbyło się z udziałem Ambasadora Republiki Włoskiej Alessandro de Pedys oraz Ambasadora Republiki Łotewskiej, Ilgvarsem Klava. Podczas obrad został zaprezentowany bilans prezydencji włoskiej w Radzie Unii Europejskiej oraz program prezydencji łotewskiej.

fot. Paweł Kula – Archiwum Kancelarii Sejmu / www.sejm.gov.pl