Agnieszka Pomaska

Obrady przewodniczących Komisji ds. UE w Brukseli
19 stycznia 2015 r., napisany przez

W dniu 19 stycznia, Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w nieformalnym spotkaniu przewodniczących Komisji ds. UE poświęconemu współpracy międzyparlamentarnej w sprawach europejskich.

Podczas spotkania omówione zostaną metody mające na celu jeszcze bardziej usprawnić współpracę parlamentów narodowych w kontekście rocznego programu prac Komisji oraz tzw. zielonej kartki rozumianej jako prawo parlamentów do inicjatywy legislacyjnej.

Wnioski wypracowane podczas spotkania zostaną zaprezentowane podczas konferencji COSAC w Rydze.