Agnieszka Pomaska

W środę w polskim parlamencie będzie gościł prezydent Poroszenko [program]
16 grudnia 2014 r., napisany przez

W gmachu przy Wiejskiej ukraiński prezydent zabierze także głos podczas uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów. Oprócz polskich parlamentarzystów specjalnemu przemówieniu Petra Poroszenki przysłuchiwać się będą również m.in. prezydent RP, członkowie rządu oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego w Polsce.

Ukraina podpisała polityczną część układu o stowarzyszeniu z Unią Europejską 21 marca 2014 r. Natomiast do podpisania porozumienia dotyczącego utworzenia strefy wolnego handlu, współpracy w dziedzinie gospodarki oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych doszło 27 czerwca br. Pod koniec zeszłego miesiąca – 28 listopada br. – Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy stowarzyszeniowej między UE a Ukrainą. 5 grudnia br. Senat przyjął ustawę ratyfikacyjną bez poprawek i przekazał ją głowie państwa do podpisu.

PROGRAM

godz. 13.30    spotkanie marszałka Sejmu z prezydentem Ukrainy

Gabinet Marszałka Sejmu
Photo opp. przed spotkaniem

godz. 13.50    złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających parlamentarzystów – ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz posłów II RP, którzy zginęli w II wojnie światowej

Hall główny Sejmu, I piętro
Photo opp.

godz. 14.00    wystąpienie prezydenta Ukrainy na uroczystym zgromadzeniu posłów i senatorów
– powitanie przez marszałka Sejmu
– wystąpienie prezydenta Ukrainy
– pożegnanie przez marszałka Senatu

 Sala posiedzeń Sejmu
Otwarte dla mediów (loża prasowa na galerii sali posiedzeń) – tłumaczenie symultaniczne
Transmisja na stronie internetowej Sejmu – tłumaczenie symultaniczne na język polski

źródło: sejm.gov.pl