Agnieszka Pomaska

Donald Tusk szefem Rady Europejskiej
1 grudnia 2014 r., napisany przez

Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, czyli prezydent Europy 1 grudnia objął swój nowy urząd w Brukseli. A prasa nie tylko europejska prześciga się w komentarzach i domysłach, jakim prezydentem będzie były premier Polski.

Co robi przewodniczący Rady Europejskiej?

  • przewodniczy Radzie Europejskiej i ukierunkowuje jej prace,
  • zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej we współpracy z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych,
  • wspomaga osiąganie spójności i porozumienia w Radzie Europejskiej,
  • przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej.

Zapewnia on także na swoim szczeblu oraz w ramach swoich kompetencji reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Podczas pełnienia urzędu przewodniczący nie może sprawować krajowej funkcji publicznej.

foto: platforma.org
źródło: european-council.europa.eu