Agnieszka Pomaska

Konferencja Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Rzymie
30 listopada 2014 r., napisany przez

W dniach 30 listopada – 2 grudnia, posłanka Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w konferencji Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Rzymie. Spotkanie jest organizowane w ramach parlamentarnego wymiaru prezydencji Włoch w Radzie UE, która rozpoczęła się 1 lipca 2014 roku.

Spotkanie COSAC zostanie poświęcone omówieniu dotychczasowych dokonań włoskiej prezydencji, przyszłości ponadnarodowej demokracji po 5 latach od wejściu Traktatu z Lizbony, Strategii Europa 2020 oraz perspektyw dalszej integracji.

Program i więcej informacji o konferencji COSAC znajdziecie Państwo na stronie www.cosac.eu