Agnieszka Pomaska

Sejmowe komisje za projektem ustawy o stowarzyszeniu Mołdawii z UE
27 listopada 2014 r., napisany przez

Sejmowe komisje ds. UE i spraw zagranicznych opowiedziały się wczoraj za rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu UE i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i ich państwami członkowskimi – z Republiką Mołdawii.

Wiceminister spraw zagranicznych Tomasz Orłowski uzasadniając projekt ustawy powiedział, że Mołdawia skutecznie zaangażowała się w reformy i potrzebuje przed wyborami parlamentarnymi dodatkowego sygnału ze strony Unii Europejskiej, że „jej przyszłość to wybór drogi europejskiej”.

Komisje jednogłośnie przychyliły się do rządowego projektu ustawy. Posłem sprawozdawcą została wybrana Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. UE Agnieszka Pomaska.

27 czerwca w Brukseli Mołdawia podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Umowa otwiera drogę do pogłębienia politycznego zbliżenia i gospodarczej integracji Mołdawii z UE. Przewiduje utworzenie strefy wolnego handlu między UE a Mołdawią, zobowiązuje też to państwo do przeprowadzenia reform mających na celu wdrażanie unijnych standardów.

Mołdawia ratyfikowała umowę na początku lipca br., co pozwoliło na rozpoczęcie tymczasowego wdrażania zapisów o utworzeniu pogłębionej i całościowej strefy wolnego handlu (DCFTA) od 1 września. Pełne wejście w życie porozumienia wymagać będzie jeszcze ratyfikacji umowy przez wszystkie kraje unijne. Na ratyfikację zgodził się już Parlament Europejski.

źródło: wyborcza.pl