Agnieszka Pomaska

Posiedzenie komisji sejmowych ws. umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina
5 listopada 2014 r., napisany przez

Dnia 5 listopada, po godz. 15 rozpoczęło się posiedzenie sejmowych Komisji ds. Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych w sprawie ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, które współprowadziła Przewodnicząca Agnieszka Pomaska. 

Było ono poświęcone pierwszemu czytaniu rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr 2833).