Agnieszka Pomaska

Odwrócona hipoteka: korzystne i bezpieczne rozwiązanie dla seniorów
28 października 2014 r., napisany przez

Odwrócony kredyt hipoteczny to dodatkowe pieniądze dla seniorów na bieżące wydatki, np. leki. Ustawę przyjęli posłowie 23 października 2014 r. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

Odwrócona hipoteka – jak wygląda w praktyce

Odwrócony kredyt hipoteczny to nic innego, jak przekazanie przez bank pieniędzy na dowolny cel. Specyfiką tego typu kredytu jest to, że banki udzielają kredytu pod zastaw nieruchomości.

Bank wypłaca określoną kwotę, a kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty tego kredytu w tradycyjny sposób. Chodzi o to, że zabezpieczeniem spłaty kredytu jest nieruchomość będąca własnością seniora.

Bezpieczne rozwiązanie

Osoba korzystająca z kredytu pozostaje do końca życia właścicielem nieruchomości i może w niej mieszkać. Można również odstąpić od zawarcia umowy i przedterminowo oraz bezpłatnie spłacić zaciągnięty kredyt. W takim wypadku kredytobiorca zachowa prawo do nieruchomości.

Odwrócona hipoteka to rozwiązanie adresowane przede wszystkim do osób starszych.

Prawo do kredytu

Z odwróconej hipoteki skorzystają ci seniorzy, którzy posiadają określone prawo do mieszkania, np. w postaci:

– Prawa własności,
– Prawa współwłasności,
– Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
– Prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Wycena nieruchomości

Suma pieniędzy, jaką otrzyma senior będzie zależna od rynkowej wartości nieruchomości. Pieniądze trafią do nich przez okres określony w umowie. Oznacza to, że pieniądze nie muszą być wypłacane dożywotnio. Mogą być wypłacane w ratach lub jednorazowo.

Więcej informacji o odwróconym kredycie hipotecznym na stronie Ministerstwa Finansów.

źródło: premier.gov.pl