Agnieszka Pomaska

74. posiedzenie Sejmu RP: podsumowanie obrad
12 września 2014 r., napisany przez

Od podjęcia przez aklamację uchwały w 25. rocznicę powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego rozpoczął się ostatni dzień 74. posiedzenia Sejmu.

Izba zdecydowała dziś także m.in. o wprowadzeniu odwróconego kredytu hipotecznego, który ma wzmocnić bezpieczeństwo finansowe w szczególności osób starszych. Sejm uchwalił też przepisy zapewniające dodatkowe środki dla Funduszu Kolejowego, dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie większej liczby inwestycji na kolei. Ponadto, posłowie upamiętnili 200. rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego – XIX-wiecznego uczonego, polityka i działacza społecznego.

W celu przeczytania pełnej relacji, proszę przejść tutaj.

źródło: sejm.gov.pl